Göteborgs Högre Samskola

Vi erbjuder våra elever en pedagogisk och mjuk miljö som är präglad av mångfald, kreativitet samt av både tradition och förnyelse. Eleverna får en levande undervisning där estetiska och praktiska ämnen uppmuntras genom hela skolgången. Täta personliga kontakter mellan elever och lärare samt mellan skola och hem bidrar till en god sammanhållning och ett öppet och varmt klimat.

SKOLOR MED LIKNANDE UTBILDNING